Dohody o ukončování smluv NIF

UKONČOVÁNÍ SMLUV NIF

 

Dohody o ukončování smluv NIF, uzavřené mezi Ministerstvem financí a příslušnou nadací či nadačním fondem, budou rozesílány postupně, v průběhu roku 2014.
Po doplnění identifikačních údajů nadace, včetně čísla smlouvy a podepsání oprávněnou osobou, budou dokumenty zaslány zpět ministerstvu k podpisu a následně předány nadaci či NF.

 

V příloze najdete průvodní dopis zasílaný MF, v případě nejasností či dotazů kontaktujte prosím Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, JUDr. Jaroslav Niklas Ph.D., tel. 257 041 391

mob. 602882093

 

 

Hodnoty PRIBIDu

 

Hodnoty PRIBID pro rok 2013

Hodnoty PRIBID pro rok 2012

Hodnoty PRIBID pro rok 2011

Hodnoty PRIBID pro rok 2010

Hodnoty PRIBID pro rok 2009

Hodnoty PRIBID pro rok 2008

Hodnoty PRIBID pro rok 2007

Hodnoty PRIBID pro rok 2006