Nadační fond J&T

Naši členové

Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledující obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, na podporu pěstounských rodin, nemocných osob, osob s handicapem a rodin s dětmi v nouzi.


Bližší informace o organizaci: www.nadacnifondjt.cz

Bc. Věra Neckářová, DiS

Prosecká 851/64

190 00 Praha 9

Tel.: +420 221 710 374

         +420 724 829 390

e-mail: neckarova@nadacnifondjt.cz

 

 

 

Naši členové