Nadace Občanského fóra

Naši členové

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností. Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho chce nadace dosáhnout zvyšováním zájmu veřejnosti o kulturní památky a prosazováním partnerské spolupráce při jejich záchraně mezi podnikatelskou, neziskovou a právní sférou. V současné době se Nadace Občanského fóra věnuje každoročně dvěma hlavním grantovým programům - Opomíjené památky a Památky a zdraví.

Více informací na www.nadaceof.cz.

Marcela Urbanová - tajemnice NOF

tel: +420 776 575 114

E-mail: info@nadaceof.cz

 

Václava Parkánová

tel.: +420 773 461 291, +420 605 271 540

E-mail: info@nadaceof.cz

 

web: www.nadaceof.cz

Naši členové