Komunitní nadace a nadační fondy

Působí ve vymezeném území a jejich činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn okruh lidí, kteří se nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je a nebo byl s tímto územím spojen; komunita je otevřena těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit. Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity, aktivně vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů potenciální hráče, aktéry.

 

Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří k tomu potřebné nástroje a přispívá k vytváření podmínek umožňujících řešení pociťovaných problémů. Je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě a získává a sdružuje za tímto účelem prostředky z různých zdrojů. Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity i k vytváření nadačního jmění určeného pro řešení budoucích výzev a problémů

komunity. 

 

Více informací o problematice Komunitních nadací naleznete na www.akncr.cz

 

Další v sekci